Onderhoud

Uw brandbestrijdings- en brandbeveiligingsmiddelen moeten hun taak onder alle omstandigheden en in elke situatie probleemloos kunnen volbrengen.
Daarom bent u wettelijk verplicht uw blussers, haspels en markeringen jaarlijks te laten controleren.

Wij regelen dit graag voor u!

Wij maken onderhoudsafspraken zodat uw bedrijf op het punt van de brandpreventie geheel voldoet aan de wettelijk vastgestelde normen. Jaarlijks verzorgen wij onderhoud aan uw blustoestellen en controleren we de haspels en droge blusleidingen, noodverlichting en markeringen. Waar nodig voeren we uitgebreid onderhoud uit en/of hervullen we de toestellen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door gediplomeerd personeel en u ontvangt van elke onderhoudsbeurt een heldere rapportage.

Voor een zeer concurrerende prijs zorgen wij dat u verzekerd bent van optimaal werkend brandbeveiligingsmateriaal dat voldoet aan de wettelijke voorgeschreven eisen volgens Arbo, Milieu en Verzekering.

Het wettelijk voorgeschreven onderhoud van draagbare brandblusapparaten kan in vier niveaus worden onderscheiden, nl:

* Regelmatige controle door de gebruiker.

* De eigenaar/gebruiker moet alle brandblusapparaten regelmatig inspecteren op zichtbare kenmerken, zoals: aanwezigheid, toegankelijkheid, gebruiksklaar, onbeschadigd, juiste 
   gebruiksaanwijzing.

* Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon. 
   Het brandblusapparaat dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een REOB-gediplomeerde monteur van een gecertificeerd REOB-bedrijf.

* Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een deskundig persoon.
   Eén keer in de vijf jaar wordt het brandblusapparaat onderworpen aan een uitgebreide controle en wordt waar nodig de vulling vernieuwd. Haspels worden 1x per vijf jaar afgeperst.

* Blustoestellen ouder dan 10 jaar.
  
De levensduur van brandblussers wordt gesteld op maximaal 20 jaar. Daarna moeten deze blussers buiten gebruik worden gesteld.
   Het vervangen van (schuim)blussers na 10 jaar is wenselijk en goedkoper dan reviseren.


Klasse-indeling van branden:

  • brandklasse A: branden van vaste stoffen die onder gloeivorming verbranden (hout, papier, textiel, steenkool, niet-smeltende kunststoffen)
  • brandklasse B: branden van vloeistoffen en smeltende vaste stoffen (alcohol, oplosmiddelen, olie, benzine, was, vet, terpentine, teer, gesmolten plastic)
  • brandklasse C: branden van gassen (propaan, butaan, aardgas, LPG, acetyleen)
  • brandklasse D: branden van metalen (natrium, magnesium, aluminium)