Producten

Ons meest gangbare leveringsprogramma bestaat uit de volgende producten:

  • ·      Schuimblussers

Veilig en snel bij brandbare stoffen zoals olie, alcohol, smeermiddelen, vetten en bepaalde soorten kunststoffen. De RiBrandy AFFF-schuimblussers zijn geschikt voor brandklasse A en B. De AFFF-schuimblusser hebben een lange levensduur en brengen geen schade toe aan materialen en goederen. De AFFF-schuimblussers zijn leverbaar met een inhoud van 2, 6 of 9 liter.

schuim2lt 6 lt afff schuim

·    Poederblussers

Een efficiënt, groot vlamdovend vermogen. Bedrijfszeker en snel inzetbaar. De RiBrandy poederblussers zijn gevuld met het ABC bluspoeder en zijn dus geschikt voor de brandklasse A, B en C. De RiBrandy poederblussers staan onder permanente stikstofdruk en zijn voorzien van een drukmeter om de stikstofdruk te controleren of zijn voorzien van een inwendig drukpatroon. De RiBrandy poederblussers zijn leverbaar met een inhoud van 2, 6 of 12 kilogram.
Ook kunnen wij uiteraard poederbluswagens met een inhoud van 50 kilogram leveren.

poederblusser 6 kg poeder abc 12 kg poeder abc

·   Koolzuursneeuwblussers

Een groot blussend vermogen, speciaal ontwikkeld voor apparatuur die gevoelig is voor nevenschade door blusstoffen. Gevuld met kooldioxide (Co-2),een niet giftig gas, zodat geen schade wordt veroorzaakt aan gevoelige apparatuur en materialen. De RiBrandy koolzuursneeuwblussers zijn geschikt voor brandklasse B.

koolzuursneeuwblusser 5 kg co2

·       Brandslanghaspels

Wij hebben in ons programma diverse drukslanghaspels. Denk o.a. aan een verschil in bladdiameter, lengte en diameter van de drukslang etc. De drukslanghaspels zijn compact ontworpen met een minimale voorsteek. De drukslanghaspel wordt compleet geleverd met een kogelafsluiter, slanggeleider en straalpijp. Hiervoor kunnen wij ook voor u een passende oplossing vinden.

haspel

·        Impregneermiddelen

Steeds vaker wordt er van vele ondernemingen (denk vooral aan de horeca en evenementenorganisaties) verlangt dat zij bepaalde onderdelen/projecten brandvertragend laten impregneren door gespecialiseerde bedrijven. De RiBrandy brandvertragende impregneermiddelen zijn volledig ISO gecertificeerd en veilig.

Desgewenst leveren wij u een certificaat van behandeling waarop o.a. staat vermeld dat het behandelde product aan een bepaalde NEN-norm voldoet.

Dit certificaat kunt u dan overleggen aan de brandweer of andere controlerende instanties.

·        Blusinstallaties/automatischeblussystemen

Blusinstallaties/automatischeblussystemen en professionele STORZ armaturen en brandslangen, slanghaspels, kasten en -wagens en vele andere veiligheidsartikelen.

RiBrandy is officieel dealer van het DSPA-blussysteem. Dit is een 'Dry Sprinkler Powder Aerosol Blussysteem.
Deze systemen zijn in eerste instantie ontworpen om de halon blussystemen, zoals ze voornamelijk op schepen voorkomen, te vervangen.
Het verbod van de halonblussystemen komt voort uit het Montreal Protocol, dat in 1987 wereldwijd werd ondertekend.
In 2001 werden de eerste afspraken hierover van kracht, met een uitloop naar een finaal verbod op halon in 2003.
Jarenlang wetenschappelijk onderzoek ligt ten grondslag aan deze systemen.

Het blussysteem werkt, net zoals halon, volumetrisch. Dat betekent dat de ruimte gevuld wordt met een minimale hoeveelheid blusmiddel en dat het evenals halon ingrijpt in het verbrandingsmechanisme van de vlam.
Omdat het blussysteem op basis van vaste stoffen werkt, heeft het ook nog een gedeeltelijke activiteit aan het oppervlak van het te blussen materiaal. Op deze manier wordt een snelle doving van de vlammen bewerkstelligd.

Het ‘Dry Sprinkler Powder Aerosol blussysteem’ levert geen bijdrage aan afbraak van de ozonlaag, geeft geen verlaging van het zuurstofgehalte en geeft geen drukverhoging in de te blussen ruimte. Vaste stoffen met een hoge activeringsenergie, samengebracht onder normale atmosferische omstandigheden, vormen de basis van de systemen.

De systemen zijn toepasbaar voor A, B, C, E and F branden en zowel geschikt voor beginnende als voor gevorderde branden. De actieve componenten in het blusmiddel zijn bij hogere temperaturen zelfs effectiever dan bij lagere temperaturen, zodat ook een volledig ontwikkelde (proef-) brandsnel, meestal zelfs binnen 3 minuten, geblust kan worden. Door de grote stabiliteit van de actieve deeltjes in de ruimte, circa 1 uur, zal ook geen herontsteking plaatsvinden. De systemen kunnen geschakeld ingezet worden zodat grotere ruimtes beschermd kunnen worden.

·        Rookmelders

Brand en koolmonoxide zijn levensbedreigend. Alle reden om er voor te zorgen dat deze gevaren worden voorkomen of tijdig worden opgemerkt en waar mogelijk bestreden.
U staat er vaak niet bij stil. Rook verstikt binnen een paar minuten. U ruikt niets in uw slaap! Wanneer er ergens in uw huis brand ontstaat tijdens uw slaap kan de rook zich binnen enkele minuten door het huis verspreiden en u kunt dan in zeer korte tijd bewusteloos raken. Uw huis kan dan al heel snel volledig in brand staan!
Uw gehoor werkt echter wel tijdens uw slaap daarom is een geluidssignaal de enige manier om u te waarschuwen. De geluidssterkte van een rookmelder gaat zelfs door gesloten deuren en ligt rond de 85 decibel.
Rookmelders geven een signaal/geluid bij de detectie van gassen en/of rook die vrijkomt bij brand zodat u de brand kunt blussen of op z’n minst het pand veilig kunt verlaten. Wij leveren rook- en koolmonoxidemelders.

rookmelder

  • ·     Veiligheid- en vluchtwegmarkering

Voor de signalering van vluchtwegen hebben wij een compleet programma in veiligheidspictogrammen, vluchtwegsignalering en noodverlichting.

picto blusser     picto haspel     nooduitgangen     nooduitgang

·       AED-apparaten en toebehoren

Op aanvraag kunnen wij u ook adviseren over de aanschaf en onderhoud van een AED-apparaat.     

      Tenslotte kunnen wij ook zorgdragen voor totaalpreventie/ontzorgpakket. Ook maken wij graag een voor u op maat gemaakt vluchtplan en/of risico-inventarisatie.