Ontruimingsplattegrond

Ontruimingsplattegrond(en) volgens NEN-ISO 7010

Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden die op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw hangen en aangeven welke vluchtroutes men kan nemen tijdens een noodsituatie, bijvoorbeeld bij brand. Ze zijn er ter oriëntatie van zowel de bezoekers als eigen medewerkers in het gebouw. Op de ontruimingsplattegronden wordt aangegeven waar u zich bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaats buiten het gebouw. In het kader van de brandveiligheid dienen deze ontruimingsplattegronden op A3 formaat in elke type gebouw in Nederland aanwezig te zijn.

Sinds kort is er wereldwijd een nieuwe internationale standaard ingevoerd voor veiligheidssymbolen, nl. de NEN-EN-ISO 7010. Ook in Nederland is men verplicht deze nieuwe symbolen te gebruiken en wij lopen hier in voorop.

De ontruimingsplattegronden worden door onze bouwkundig tekenaar gemaakt op A3 formaat en conform de nieuwe NEN-ISO norm. Het ontwerp laten we volledig aansluiten op uw huisstijl, zodat het een passend geheel wordt. U heeft de keuze uit verschillende lijsten en materialen. Voor het bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan maken we de tekeningen op A4 formaat.

Voorbeeld van een standaard ontruimingsplattegrond

 

 Voorbeeld van een fluorescerende ontruimingsplattegrond

 

 

Ontruimingsplan volgens NEN NTA 8112

Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling.
Het ontruimingsplan richt zich daarbij specifiek op één activiteit nl. het in veiligheid brengen van mensen in een noodsituatie. In het ontruimingsplan worden de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfshulpverleners, medewerkers en management nauwkeurig beschreven. Het betreft de melding, de alarmering en onderlinge communicatie tijdens een calamiteit.
Het ontruimingsplan wordt door ons opgesteld volgens de richtlijn NEN NTA 8112 en is meestal onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Het ontruimingsplan is uitneembaar en handig in gebruik voor de bedrijfshulpverleners en de brandweer. We maken voor u een kort en bondig plan. Advies is altijd geheel vrijblijvend.
Bestaande plan actualiseren of nieuw plan We kunnen het huidige bedrijfsnoodplan en/of het ontruimingsplan voor u actualiseren of een nieuw plan voor u schrijven. Met onze jarenlange ervaring in de brandbeveiliging kunnen we snel een vertaalslag maken naar uw praktijksituatie. Dit maatwerk zorgt ervoor dat het plan altijd alleen op uw bedrijf van toepassing is.

Bedrijfsnoodplan

Met een bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document waarin de taken en procedures staan beschreven hoe u moet handelen in een noodsituatie. Denk daarbij aan brand, eerste hulp bij ongevallen en situaties waarbij het gebouw ontruimd moet worden. De bedrijfshulpverleners (BHV'ers) spelen daarbij een cruciale rol.

Het bedrijfsnoodplan wordt volledig toegesneden op uw organisatie, zodat er een effectief instrument ontstaat.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek.
Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico's te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen.

Bent u RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel.

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP'ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenweg (Arbowet).


Voor meer informatie: www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---evaluatie